- Nasze drzwi są zawsze otwarte dla zarządów oraz przedstawicieli spółek wodno-kanalizacyjnych z regionu. Zawsze, kiedy pojawiały się pytania z Państwa strony to nasi pracownicy odpowiadali tak szybko, jak tylko było to możliwe i zgodnie z posiadaną wiedzą. Naszym zadaniem jest stanie na straży zasadności cen wody i odprowadzania ścieków. Jeżeli ta zasadność jest wątpliwa, to naszym obowiązkiem wobec społeczeństwa jest zakwestionować takie ceny. Nie zgadzamy się z wygłoszoną publicznie przez Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza tezą, że Wody Polskie prowadzą celową politykę zniszczenia przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, że dążą do likwidacji tych spółek czy do pogłębienia ich problemów, że poprzez „głupie pytania urzędników” powodują wyjątkowy bałagan w tej kwestii. Unikajmy polityki i nacechowanych negatywnie, niepopartych faktami, tez politycznych, niepotrzebnie prowokowanej przez Pana Marszałka konfrontacji dalekiej od dialogu, rozmawiajmy merytorycznie – mówił podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski. I dodał: . – Jednocześnie zapewniam, że kadra Wód Polskich, osób zajmujących się tematyką wodną w Polsce, począwszy od załóg lodołamaczy, poprzez pracowników naszego utrzymania, osoby wydające różne decyzje, w tym taryfowe, na naszych zespołach w nadzorach wodnych skończywszy, to wszystko są osoby, którym zawsze zależało i będzie zależeć na dobru mieszkańców.

      21 czerwca odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Zachodniopomorskiego. Rada rozpatrzyła wniosek w sprawie sytuacji samorządowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych na Pomorzu Zachodnim. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw z całego regionu, przedstawiciel stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe oraz Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

  - Statystycznie mamy w tej chwili w procedowaniu 14 taryf złożonych jako nowe wnioski. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie. Z Prezesami i Prezeskami jednostek samorządowych spotykamy się, te spotkania mają różny tryb i różne rozwiązania. Wzrosty cen, jeżeli nie znajdują poparcia po stronie kosztowej, są kwestionowane i takie jest nasze zadanie jako Wód Polskich. Unikamy drastycznych podwyżek cen wody i odprowadzania ścieków. Wynika to z przepisów ustawowych, to również nasze zadanie statutowe i podchodzimy do niego poważnie – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

  Dyrektor Wód Polskich zadeklarował, że jest do dyspozycji wszystkich zainteresowanych prezesów spółek w dogodnych dla nich terminach. – Mam otwarty kalendarz i zapraszam Państwa na rozmowy indywidualne. Tutaj podczas posiedzenia trudno jest dyskutować na tak wielkim stopniu ogólności, tym bardziej, że sytuacja każdego samorządu i każdej spółki jest zwykle sprawą indywidualną – dodał dyrektor Duklanowski.

Zgodnie z zapowiedzią w czwartek Dyrektor RZGW wraz z Kierownikiem Wydziału Taryf przeprowadził cztery merytoryczne spotkania związane z wyjaśnieniami w sprawach uchwalanych taryf za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków.