Przebudowa mostu i budowa nowego układu torowego  - tak w skrócie wyglądają dwie uzupełniające się inwestycje w Kostrzynie nad Odrą, które z jednej strony prowadzą Wody Polskie a z drugiej niemiecka kolej DB Netz. Inwestycja Wód Polskich związana z nowym układem torowym będzie zrealizowana za ponad 23 miliony złotych. Celem wspólnym tych dwóch przedsięwzięć jest bezpieczny i wygodny transport kolejowy oraz rzeczny, ale także bezpieczeństwo mieszkańców okolic Kostrzyna. Zwiększenie prześwitu mostu ułatwi bowiem prowadzenie akcji lodołamania w sezonie zimowym. 

    Inwestycja Wód Polskich rozpoczęła się w 2021 roku. W tej chwili trwają prace związane z przebudową sieci teletechnicznych. Prowadzone są również prace żelbetowe przy budowie nowego wiaduktu (fundamenty i podpory). Wcześniej wykonawca dokonał rozbiórki starej nawierzchni torowej i rozebrał ceglany most nad Suchodołem i stary wiadukt nad ul.Górzyńską. Kolejnym etapem prac będzie wzmocnienie nasypu. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2022 roku. Przedsięwzięcie zrealizuje konsorcjum firm PBW Inżynieria Jacek Garbacz, LWZ, Probudowa.com. Nadzór nad robotami prowadzi zespół Inżyniera Kontraktu, Sweco Polska sp. z o.o.

   - Postępy prac przy inwestycjach w Kostrzynie nad Odrą: mowa zarówno o moście kolejowym jak i drogowym są widoczne gołym okiem. Prace przy inwestycji przebiegają zgodnie z planami wykonawcy inwestycji. Mówimy o bardzo dużym zadaniu, którego podstawowym celem jest zwiększenie prześwitu nad lustrem wody, a torami kolejowymi, co w znaczący sposób ułatwi żeglugę na Odrze oraz działanie np. podczas akcji lodołamania. Zadanie jest istotne również z punktu widzenia transportu kolejowego. Łączymy tu wiele istotnych działań, które w finalnym efekcie poprawiają komfort życia mieszkańców na wielu polach – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

    Inwestycja jest realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Obejmuje przebudowę linii kolejowej nr 203 od km 341,480 do km 342,300 wraz z rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją. Zadanie jest współfinansowane przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) i budżet państwa.