Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, budowa bazy i infrastruktury cumowniczej dla lodołamaczy w Szczecinie, nowe dalbowiska i oznakowanie szlaku żeglugowego, usuwanie warstwy osadów w przekopie Klucz - Ustowo a także przebudowy mostów na Regalicy, Odrze i Warcie - to najważniejsze inwestycje 2021 roku związane z realizacją przez RGZW w Szczecinie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

    Przygotowania do realizacji projektu rozpoczęły się w roku 2017. W tym czasie opracowano dokumentację środowiskową, przeprowadzono spotkania konsultacyjne z mieszkańcami terenów, na których odbywają się inwestycje a także z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i społecznością lokalną. Oceniono również wpływ inwestycji na środowisko naturalne. Przygotowano i przeprowadzono również przetargi, które pozwoliły wyłonić wykonawców inwestycji.

    Przebudowy mostu kolejowego na Regalicy podjęła się firma Budimex S.A. Ta długo wyczekiwana inwestycja jest jednym z kluczowych elementów ochrony przeciwpowodziowej. Obecna konstrukcja mostu utrudnia akcje lodołamania. Jedna z największych inwestycji RZGW w Szczecinie, realizowana w partnerstwie z PKP PLK S.A. kosztować będzie ponad 340 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na 2023 rok.

    Modernizacji doczeka się również most drogowy na rzece Warcie w Kostrzynie nad Odrą. W tej inwestycji jako partner Wód Polskich występuje GDDKiA. Po przebudowie mostu będą mogły przepływać pod nim barki i lodołamacze o dużych gabarytach. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2023 rok a głównym wykonawcą jest firma Warbud S.A. Koszt inwestycji (łącznie z przebudową związanego z mostem odcinka drogi krajowej nr 31 a także modernizacją sieci kanalizacyjnej, gazociągowej i energetycznej) to ponad 100 mln złotych. 

    Przebudowa starego mostu to nie jedyna inwestycja w Kostrzynie. Wody Polskie podpisały bowiem umowę z wykonawcą na przebudowę dojazdu do nowego granicznego mostu kolejowego, który jest budowany przez DB Netz. Nowy most będzie wyższy, co poprawi warunki prowadzenia akcji lodołamania. Związana z nim inwestycja RZGW realizowana we współpracy z PKP PLK pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury kolejowej w połączeniu z zapewnieniem odpowiednich warunków żeglugi. Wartość inwestycji to ponad 23 miliony. Wykonawcy czyli konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy: PBW Inżynieria Jacek Garbacz, LWZ i Probudowa przewidują zakończenie prac w 2022 roku. 

    Baza postojowa dla lodołamaczy to kolejna inwestycja wchodząca w skład Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Ten powstający w Podjuchach „dom dla lodołamaczy” ma szanse stać się najnowocześniejszą bazą tego typu w Europie. Nabrzeże cumownicze i remontowe, poszerzenie basenu manewrowego i miejsca postojowe dla ośmiu nowoczesnych lodołamaczy - tak wyglada zakres inwestycji, która wyceniona została na 22 miliony złotych brutto. Wykonawca - firma Strabag po oczyszczeniu terenu rozpoczęła prace ziemne. Zakończenie ma nastąpić w tym roku. Miejsca postojowe dla lodołamaczy czyli dalbowiska i nowe oznakowanie szlaku żeglownego to element inwestycji, który pozwala na realizacje pozostałych (m.in przebudowę mostu w Kostrzynie i Podjuchach). Ten zakres wykonuje na zlecenie Wód Polskich firma Aarsleff.

    Zintegrowane inwestycje Wód Polskich mają na celu zapewnienie maksymalnej ochrony przeciwpowodziowej mieszkańcom naszego regionu jak również poprawienie wodnego szlaku komunikacyjnego. W bieżącym roku wszystkie rozpoczęte prace budowlane wejdą w fazę intensywnej realizacji. Prace budowlane nadzoruje zatrudniony przez Wody Polskie Inżynier, czyli jedna z największych firm inżynierskich  - Sweco Polska sp. z o.o. Rygorystyczne harmonogramy wymagają mobilizacji zarówno wykonawców, jak i nadzorujących ich pracę inspektorów. 

    Inwestycje realizowane w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły posiadają wsparcie finansowe międzynarodowych instytucji, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Banku Rozwoju Rady Europy, środków Unii Europejskiej, jak również Wód Polskich, PKP PLK i budżetu państwa.