Zjawiska lodowe zanikają, a ostatnie wysokie temperatury sprawiają, że pokruszona przez lodołamacze pokrywa lodowa się rozpuściła. To oznacza, że po ponad tygodniowej przerwie żegluga może bezpiecznie powrócić na szczecińskie drogi wodne.

 

  • Informujemy, że w związku z zanikiem zjawisk lodowych od dnia 04.01.2022 r. otwiera się żeglugę na rzece Regalicy w km od 730,5 do km 741,6. Szczegóły w komunikacie nr 01/2022.

To efekt skutecznej i dynamicznej akcji lodołamania, która była prowadzona przez Wody Polskie w dniu 30 i 31 grudnia. Pokruszony lód spłynął w dół rzeki, gdzie mógł spokojnie się roztopić. Taki stan rzeczy spowodował, że możliwe jest przywrócenie żeglugi na Regalicy już od 4 stycznia. Pogotowie interwencyjne Wód Polskich nadal pracuje. - Jesteśmy gotowi do lodołamania w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba. Udowodniła to szybka, grudniowa akcja. Obecnie jesteśmy spokojni, bo prognozy na najbliższe dni pokazują dodatnie temperatury - mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. 

 

 

  1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Brak.

  1. Ostrzeżenia meteorologiczne

Brak.

  1. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych – g. 10:00

Brak.

  1. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak.

  1. Informacja o potencjalnych zagrożeniach

Brak.

  1. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby

Brak.

  1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wody na wodowskazach Odry granicznej poniżej ujścia Warty układają się w strefie stanów średnich z nieznaczną tendencją wzrostową.  

W ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim stany wody układają się w strefie stanów średnich.