Wody Polskie na bieżąco realizują zadania związane z troską o czystość i drożność administrowanych cieków na terenie Zarządu Zlewni w Szczecinie. W ostatnim czasie prace konserwacyjne prowadzone były na cieku Bukowa. To ważne zadanie, bo właśnie ten ciek w lipcu tego roku wystąpił z koryta zalewając posesje na terenie miasta. – Jednym z wniosków ze strony Wód Polskich było właśnie zintensyfikowanie działań konserwacyjnych oraz prac utrzymaniowych oraz porządkowych – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. – Mamy wciąż nadzieję, że Gmina Miasto Szczecin również podejdzie do swoich obowiązków poważnie. Po lipcowych zdarzeniach apelowaliśmy o zmianę parametrów przepustów drogowych na odcinku cieku. Niestety nasze prośby nie zostały wysłuchane, a spotkania z magistratem okazały się nieefektywne – dodaje dyrektor Duklanowski.

  Wody Polskie prowadzą intensywniejsze działanie na cieku Bukowa, co jest m.in. efektem inwentaryzacji, która miała miejsce w lipcu 2021 roku, po nawałnicach, które nawiedziły nasze miasto. Wykonane zostały prace na cieku Bukowa w okolicy Krzekowa w ramach zadania całorocznego "Eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie NW Szczecin"

   - Podpisana została  umowa na pracę remontowe i zabezpieczenie brzegów, wszystko na terenie do Jeziorka Słonecznego i okolic ul. Przygodnej. Prace prowadzone są odcinkowo i obejmują całą długość cieku Bukowa – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. - Było sporo śmieci komunalnych, które zostały usunięte. Firma sprzątająca usuwa zatory naturalne, worki na śmieci wyrzucane przez mieszkańców czy inne zanieczyszczenia, których niestety jest sporo: od odpadów zielonych z ogrodów działkowych nawet po materiały budowlane. Śmieci wywożone są raz w tygodniu w ramach umowy stałej. W przypadku konieczności działania interwencyjnego również wykonywane są prace dodatkowe, tutaj czekamy na zgłoszenia mieszkańców. Telefonować można codziennie do Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego w Szczecinie – dodaje dyrektor Duklanowski.  – Sprawa jest poważna, bo widzimy, że śmieci wyrzucane są bardzo często. Może wydawać się, że to nagromadzenie odpadów z kilku miesięcy, a tak naprawdę porządny bałagan mieszkańcy są w stanie zrobić w kilka dni. To zupełny brak szacunku do środowiska – dodaje.

  Wody Polskie zapewniają, że nadal będą prowadzić prace konserwacyjne i utrzymaniowe w poszerzonym zakresie, ale to, czy mieszkańcy będą bezpieczni zależy również od szczecińskiego magistratu. Przypomnijmy, w lipcu Wody Polskie zaapelowały do Urzędu Miasta o inwentaryzację oraz zmianę parametrów przepustów drogowych na terenie zlewni cieku Bukowa. Obecnie jest to zupełnie inny teren niż dekadę temu,  o mniejszej wydolności w zakresie odprowadzania wody  – Melioracja nie może być traktowana jako coś nieistotnego, gdy planuje się wielkie inwestycje deweloperskie i drogowe. Anomalii pogodowych nie zatrzymamy, ale musimy działać tak, by niwelować ich efekty – przekonuje Marek Duklanowski.