Dyrektor RZGW w Szczecinie zatwierdził taryfę dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Miasto Szczecin, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra i Police na okres 3 lat. Nie było to jednak oczywiste, bo pierwotnie zaproponowany wniosek Gminy Miasto Szczecin zwiastował wysokie podwyżki cen. – Wody Polskie od początku istnienia stoją na straży cen wody w całej Polsce. Niewłaściwe praktyki władz wielu jednostek samorządowych, by podnosić ceny bez merytorycznego uzasadnienia zostały odrzucone i możemy śmiało powiedzieć, że zatwierdzona taryfa jest korzystna dla mieszkańców. Nie może być tak, że spółki takie jak ZWiK przenoszą na mieszkańców szereg kosztów, które nie powinny być ujmowane w cenie wody – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Ceny brutto za 1m3 (w 1/2/3 roku obowiązywania nowej taryfy) kształtować się będą na poziomie:

woda: 5,07 / 5,09 / 5,18

ścieki: 7,14 / 7,25 / 7,39

łącznie: 12,21 / 12,34 / 12,57

     W porównaniu z pierwszym złożonym wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2021 r., cena łączna za 1 m3 w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy nie zmieniła się, w roku kolejnym została obniżona o 15 gr., a w trzecim roku została obniżona o 23 gr. Dla czteroosobowej rodziny daje to oszczędności na poziomie 21,60 zł rocznie w drugim roku obowiązywania nowej taryfy, a w ostatnim roku 33,12 zł rocznie.

  - Dzięki dokładnej weryfikacji wniosku taryfowego, w okresie trzech lat obowiązywania nowej taryfy mieszkańcy Szczecina zaoszczędzą łącznie ok. 5,5 miliona złotych. Patrząc globalnie przez pryzmat wielu podobnych decyzji w kraju, należy to traktować jako prawdziwy sukces Wód Polskich, które od początku 2018 roku pełnią rolę administratora taryf za wodę i ścieki w Polsce. Naszym celem jest stanie na straży odpowiedzialnej polityki gospodarowania wodami, w tym właśnie regulowanie taryf na takim poziomie, by były one korzystne dla mieszkańców, a nie dla miejskich czy gminnych spółek, które argumentu „bo wszystko drożeje” używają niemal zawsze, gdy trzeba zaktualizować wnioski taryfowe. Woda nie musi być droga i to, ile płacić będą mieszkańcy Szczecina jest tego przykładem. Robimy wszystko, by koszty działania takich spółek jak ZWiK nie były obciążeniem dla kieszeni mieszkańców – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

   Taryfy zaakceptowane przez Wody Polskie uprawomocnią się w październiku, o ile żaden z podmiotów wodociągowych nie wniesie odwołania.