VIII edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie odbywała się 14 i 15 września. Inauguracja miała miejsce w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Cześć obrad plenarnych przeniosła się do Akademii Morskiej. Wody Polskie były jednym z głównych partnerów wydarzenia. Podczas inauguracji obecny w Szczecinie był Prezes Przemysław Daca oraz Wiceprezes Krzysztof Woś. W debatach wzięli udział przedstawiciele naszej instytucji, w tym Joanna Sasal, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym czy Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Eksperci Wód Polskich wzięli udział w panelu „Ekologia – synergia działań na rzecz ochrony wód Morza Bałtyckiego na przykładzie współpracy instytucji rządowych” – moderatorem panelu był Sergiusz Kieruzel, rzecznik prasowy PGW Wody Polskie.

   Dla Wód Polskich na Pomorzu Zachodnim ochrona Bałtyku jest bardzo ważna. Na co dzień zajmują się tym m.in. pracownicy Zarządu Zlewni w Koszalinie i podlega ZZ Nadzory Wodne. Ważne jest, by utrzymać w jak najlepszym stanie cieki, które spływają do Morza Bałtyckiego. To wielkie wyzwanie biorąc pod uwagę, wciąż niewystarczającą świadomość społeczną w zakresie utrzymywania czystości w rzekach przymorza. Podczas dyskusji omawiano programy edukacyjne Wód Polskich i bieżące działania podejmowane przez naszą instytucję.

  - Nasze działania mają spowodować wzrost bioróżnorodności Bałtyku. Rodzaje działań naprawczych zapisane są w Ustawie Prawo Wodne. Mowa o działaniach prawnych, społecznych, edukacyjnych. Aktualizacja celów wodnych dla wód morskich została ustalona i opracowana m.in. przez WIOŚ, a wyniki zostaną przekazane ministrowi merytorycznemu odpowiedzialnemu za gospodarkę wodną. Działania podstawowe oraz działania doraźne, mamy obecnie 37 nowych działań, najwięcej z nich przypisanych jest do bioróżnorodności, ale i do cechy eutrofizacji. Najwięcej zanieczyszczeń trafia do Bałtyku z lądu, co drugi odpad, który pływa w Bałtyku trafia do morza z gospodarstw domowych, stan zanieczyszczeń rzek ma więc duże znaczenie w codziennym przeciwdziałaniu zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego – mówiła Joanna Sasal, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym. – To nie tylko działalność mieszkańców pasa nadmorskiego, ale mieszkańców całej Polski. Działania edukacyjne muszą być możliwie szerokie. Sieci rzek niemal w całości znajdują się w zlewni Bałtyku. Można więc powiedzieć, że śmieci z całej Polski płyną do Bałtyku – mówiła Joanna Sasal. W miniony weekend w Ustce odbyło się sprzątanie Bałtyku w ramach cyklu edukacyjno-społecznego „Chroń Bałtyk”

   Głos zabrał również dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski. – Prowadzimy lekcje z najmłodszymi mieszkańcami Szczecina i regionu. Edukacja wodna jest bardzo istotna, by przeciwdziałać temu, by młodzi ludzie nie mieli argumentu, że nie wiedzieli czego można, a czego nie można. Uczymy oszczędzania wody, szanowania wody oraz tego, by nie zanieczyszczać naszych cieków. Przedszkolaki przekazują wiedzę rodzicom i liczymy na to, że będzie to mieć jak najlepsze efekty – mówi dyrektor Duklanowski. Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie mówił także o zadaniach inwestycyjnych sprzyjających różnorodności cieków w regionie oraz ochronie natury w Bałtyku: – Począwszy od Regi, Parsęty czy Wieprzy to rzeki mające bogatą różnorodność zoomorficzną oraz duże bogactwo ryb łososiowatych. Budując przepławki dbamy o wymiary komór, by ryby mogły się zmieścić, ale również dopasowujemy prędkość wody do prędkości ryb. To nie może być więcej niż 2 metry na sekundę – mówił dyrektor Duklanowski.

   Pracownicy Wód Polskich obecni byli również w innych panelach dyskusyjnych. VIII Międzynarodowy Kongres Morski był jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w roku 2021 w Szczecinie.