Zgodnie z art. 89. ust. 1 oraz art. 240 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r.  Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 t.j.), informuję o konieczności wypełnienia ankiety sprawozdawczej z realizacji KPOŚK za rok 2020 oraz przesłania jej do PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - w wersji papierowej  oraz edytowalnej wersji elektronicznej (drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - do dnia 28 lutego 2021 r.

     Sprawozdawczością za rok 2020 objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2020 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji. Dotyczy to również aglomeracji nowych, które powstały w wyniku podziału dużej aglomeracji (ujętej w  VAKPOŚK) na mniejsze, przyjęte przez radę miasta i/lub gminy w terminie do 31.12.2020r.

   Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2020 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę. W przypadku gdy uchwała nie została jeszcze opublikowana proszę aby odpowiednie wyjaśnienie znalazło się w kolumnie uwagi (np. uchwała przyjęta przez Radę Gminy ale jeszcze nie opublikowana).

Informacja sprawozdawcza w przypadku aglomeracji zlikwidowanych:

- aglomeracja zlikwidowana aktem prawa miejscowego

    Aglomeracja powinna zaznaczyć w sprawozdaniu status aglomeracji (L),

- aglomeracja planowana do zlikwidowania zgodnie z art. 565

    Aglomeracje, które nie zlikwidowały się oficjalnie uchwałą muszą podać pełną informację sprawozdawczą, gdyż przestają istnieć dopiero od stycznia 2021r. Sytuację należy wyjaśnić w uwagach np. brak podjęcia uchwały po 31.12 ze względu na nie spełnienie warunków itd…

     W związku z koniecznością przeprowadzenia  weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe  prosimy również o zapoznanie się z załączoną klauzulą RODO.

   Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2020 wraz z informacją o sposobie przekazania tych sprawozdań dostępne są na stornie internetowej oraz BIP KZGW PGW pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2020-rok.html

   Ponadto, AKPOŚK 2017 zatwierdzoną przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. oraz sprawozdania z poprzednich lat dostępne są na stronie internetowej PGW WP KZGW oraz RZGW w Szczecinie pod adresem: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych lub http://szczecin.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

    Jednocześnie informuję, iż wzór sprawozdania wraz z klauzulą RODO zostały przesłane drogą elektroniczną na adresy mailowe sekretariatów gmin oraz osób, które zajmowały się KPOŚK.

   Niezależnie od powyższego, informuję że wersja papierowa ankiety wraz z pismem przewodnim powinna być podpisana przez włodarza miasta lub gminy, natomiast edytowalna wersja elektroniczna przesłana drogą mailową ze służbowych adresów pracowników urzędu miasta lub gminy zajmujących się tematem KPOŚK.

    W przypadku pytań dotyczących sprawozdania proszę o kontakt z:

Panią Agnieszką Pszczółkowską PGW WP RZGW Szczecin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 91 44 11 218 oraz

Panią Renatą Kowalską PGW WP RZGW Szczecin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 91 44 11 278.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ankieta_z_KPOŚK_za_rok_2020.xls)Ankieta_z_KPOŚK_za_rok_2020.xls 148 kB2021-01-11 11:542021-01-11 11:54
Pobierz plik (klauzula RODO - sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2020.docx)klauzula RODO - sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2020.docx 20 kB2021-01-07 09:322021-01-07 09:32