Cel: zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Pozytywnych efektów będzie jeszcze więcej!

     Ta inwestycja ma realne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Stargardu a także  Goleniowa. Prowadzone prace sprawią, że Ina stanie się również miejscem jeszcze bardziej malowniczym i atrakcyjnym turystycznie. We wtorek 4 sierpnia w miejscu planowanych działań inwestycyjnych odbyła się konferencja prasowa Wód Polskich z przedstawicielami samorządowymi, wykonawcami oraz pracownikami Zarządu Zlewni w Stargardzie. Gościem konferencji był również Poseł na Sejm Michał Jach. Nie ma wątpliwości, że to jedno z najważniejszych działań realizowanych obecnie przez Wody Polskie na terenie Pomorza Zachodniego.

Odbudowujemy infrastrukturę przeciwpowodziową rzeki Iny

    „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych” to  projekt dofinansowany w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Głównym celem  projektu  jest poprawa warunków przepływu wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Stargard oraz miasta Goleniów, ochrona przeciwpowodziowa terenów oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej wzdłuż koryta rzeki Ina, polegająca na dostosowaniu projektowanych elementów ochrony przeciwpowodziowej do parametrów w zakresie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

   - Inwestycje zaczniemy na prawnym brzegu Iny, gdzie między innymi zostanie wykonana ścianka szczelna i będzie ona szła w dół rzeki Iny aż do oczyszczalni ścieków. Odbudowana zostanie pełna infrastruktura przeciwpowodziowa. Koszty oszacowane są na ponad 23 miliony złotych (23 615 874,72), wkład własny naszej instytucji to blisko 4 miliony złotych (3 542 381,21 zł). Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą i mamy nadzieję, że ten projekt inwestycyjny, który jest bardzo ważny dla Stargardu zostanie szybko i z sukcesem zrealizowany. Poprawi się infrastruktura pod względem bezpieczeństwa, poprawiony będzie spływ wód wezbraniowych oraz Ina zyska wizualnie, co również ma duże znaczenie dla rzeki i życia nad rzeką – mówi Szymon Sroczyński, dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie.

     Został już opracowany przez Wykonawcę Wstępny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Jeszcze w tym tygodniu w Zarządzie Zlewni w Stargardzie odbędzie się pierwsza narada, na której przedstawiciele Wykonawcy przedstawią wstępną koncepcję rozwiązań projektowych. Należy dodać, że w projekcie zostaną uwzględnione i zastosowane rozwiązania w celu zapewnienia i zwiększenia odporności na dzisiejszą zmienność klimatu i jego zmianę w przyszłości.

„To spełnienie mojego marzenia, o tym, by przywrócić Inę mieszkańcom Stargardu”

   Zadanie ma duże znaczenie dla Gminy Stargard. Podczas konferencji w imieniu Prezydenta Rafała Zająca głos zabrał zastępca Piotr Mync: - Jest to szansa na uregulowanie sytuacji terenów zalewowych. Podniesienie klasy przeciwpowodziowej ma dla Iny bardzo duże znaczenie, daje nam to szanse, by zmniejszyć ryzyko zalewania terenu naszego miasta. Liczymy, że zadanie zostanie zrealizowane „na dziś”, a „na jutro” myślimy o inwestycjach, które stworzą warunki do rekreacji. Ta rzeka w części śródmiejskiej idealnie będzie się sprawdzać jako miejsce wypoczynku dla np. wędkarzy czy kajakarzy – mówił Prezydent Mync.

   Głos podczas konferencji zabrał również poseł na sejm Michał Jach: - To spełnienie mojego marzenia, o tym, by przywrócić Inę mieszkańcom Stargardu. Głównym celem są oczywiście kwestie melioracyjne i przeciwpowodziowe, ale Ina dzięki nim stanie się miejscem piękniejszym, atrakcyjniejszym dla mieszkańców i turystów. Nasza rzeka połączy się z inwestycjami realizowanymi przez miasto. Będziemy mieć wspaniałe, malownicze miejsce do wypoczynku i relaksu. To inwestycja nie tylko użytkowa, ale i rekreacyjna – mówił poseł Michał Jach.

„Woda powinna nas łączyć”

     Obiekty infrastruktury przeciwpowodziowej objęte inwestycją figurują w ewidencji jako obiekty IV klasy ważności budowli hydrotechnicznych. Obszar zalewu wodą 1% wynosi 0,22 km2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, wały przeciwpowodziowe zaliczone do IV klasy chroniące tereny zamieszkane powinny mieć podwyższoną klasę ważności z IV na III. Obiekty zaprojektowano na klasę III.  Teren inwestycji został uwzględniony na mapach ryzyka powodziowego, co powoduje, że jego zakres służyć będzie zabezpieczeniu części z nich przez wezbraniem.  - Realizacja projektu wpłynie w sposób znaczący na ograniczenie zasięgu zalania a przez to obniżenie ryzyka powodziowego na obszarze miasta Stargard i Miasta Goleniów  i terenach przyległych. Wykonanie kompleksowe tych inwestycji pozwoli w znacznym stopniu zabezpieczyć dolinę rzeki lny przed zagrożeniem powodziowym, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych. Bardzo dziękuje Panu Posłowi, bo zgromadzenie tych środków i realizacja zadania jest możliwa dlatego, że środowisko tworzące Rząd RP ma na uwadze potrzeby mieszkańców. Dziękuje również władzom Stargardu – mówił dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.

    - Przez ostatnie dwadzieścia lat traktowaliśmy wodę jako „coś niepotrzebnego”, a ostatni czas pokazuje odwrót od tej tendencji. Woda nie jest czymś co nam zagraża, ale jest to coś, co nas łączy. Wody powinny łączyć od strony edukacyjnej, rekreacyjnej i stawać się miejscem spotkań. Przyjazne miejsce nie może jednak stanowić zagrożenia, stąd nasze inwestycje. Trzymamy kciuki za wykonawcę, bo jego doświadczenie pokazuje, że jest to rzetelny wykonawca – mówił dalej dyrektor Duklanowski.

   Inwestycja ma być gotowa w 2022 roku.

 

DSC06988

 

Wody Stargard 1

 

Wody Stargard 2

 

Wody Stargard 4