Szanowni Państwo,

z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w trosce o zdrowie wszystkich Państwa zawiesza się wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do odwołania. Dokumenty można przesyłać wyłącznie pocztą lub mailem.

Adres: ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel: (91) 44 11 200

 

 

 


 

Komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego w trosce o zdrowie wszystkich Państwa, do odwołania zawiesza się wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z tym nie będzie możliwe osobiste przeglądanie akt spraw administracyjnych prowadzonych przez organy Wód Polskich, do odwołania. Nie będzie możliwe również uzyskanie bezpośrednio informacji o sprawach, do odwołania. Istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z pracownikami poszczególnych jednostek w celu uzyskania informacji na temat etapu, na jakim znajduje się postępowanie.

W przypadku, gdy strony, w związku z otrzymanym zawiadomieniem o prowadzonym postępowaniu, wyrażają chęć zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, zwracamy się z prośbą o poinformowanie o tym fakcie jednostkę prowadzącą postępowanie. Prosimy o przekazywanie korespondencji do właściwych jednostek Wód Polskich wyłącznie drogą pocztową lub w formie elektronicznej. Spowoduje to wydłużenie terminu załatwienia spraw, jednak działanie to ma na celu zapewnienie Państwu możliwości wypowiedzenia się w prowadzonych postępowaniach i nie wpłynie negatywnie na podjęte ostatecznie rozstrzygnięcie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenie wodnoprawne
Zamierzasz wybudować pomost nad wodą lub wykopać staw? A może chcesz mieć dom albo restaurację na rzece? Możesz zrealizować takie inwestycje, jeśli dokonasz zgłoszenia wodnoprawnego, a nadzór wodny nie sprzeciwi się temu. Tutaj dowiesz się, kiedy i jak złożyć zgłoszenie.

Pozwolenie wodnoprawne 
Chcesz wybudować urządzenie wodne albo planujesz inwestycję wymagającą korzystania z wód lub mogącą wpływać na ich stan? Możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego. Tutaj dowiesz się, jak uzyskać takie pozwolenie.

Zgłoszenie posiadanego urządzenia wodnego/budowli hydrotechnicznej w celu wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Właściciel urządzenia wodnego ma obowiązek zgłoszenia posiadanego urządzenia w celu wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w terminie 60 dni od przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Katalog opłat naliczanych i pobieranych przez Wody Polskie
Wody Polskie naliczają i pobierają opłaty za różnego rodzaju sposoby korzystania z wód, m.in. za usługi wodne. Użytkownicy wód uczestniczą w finansowaniu gospodarki wodnej, zgodnie z zasadą zwrotu kosztów, która wynika z unijnej tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Potwierdzenie zgodności z celami środowiskowymi
Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych należy składać do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Wodach Polskich.

Zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Zwolnienie od zakazów obowiązujących w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych

Udostępnianie danych z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Chciałbyś pozyskać informacje bądź dane gromadzone w Systemie Informacyjnym Gospodarowania Wodami? Tutaj dowiesz się, w jaki sposób możesz uzyskać do nich dostęp.

Skargi i wnioski
Zapoznaj się z informacją o przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg i wniosków w rozumieniu przepisów działu VIII ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Petycje
Zapoznaj się z informacją o petycjach w rozumieniu przepisów ustawy o petycjach.

FAQ
Nie wiesz do kogo złożyć zgłosznie, jak przygotować niezbędne dokumenty? Zastanawiasz się czy Twoje działanie wymaga pozwolenia wodnoprawnego? Zapoznaj się z listą najszczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.