Inwestycje w małą retencję i melioracje są niezbędne, bowiem Polsce grozi „susza 50-lecia". W ramach pilotażowego programu w Zachodniopomorskiem powstaną zastawki i urządzenia, które będą zatrzymywały wodę spływającą z pól. Na przeciwdziałanie skutkom suszy w całym kraju do 2030 roku Polska wyda 14 mld złotych. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Duklanowski wziął udział w audycji „Radio Szczecin na wieczór” 25 stycznia. Tematem dyskusji była susza i to jak Wody Polskie zamierzają jej zapobiegać.

      Plan inwestycyjny Wód Polskich na terenie całej Polski jest imponujący. Pilotażowo inwestycje retencyjne realizowane będą na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie dokonywać będzie także doraźnych realizacji jak np. uproszczony dostęp do wody w celach nawadniania terenów rolnych. Nie bez znaczenia jest także edukacja oraz działania mające na celu promowanie działań proretencyjnych oraz gromadzenia wody deszczowej. Podczas audycji na antenie Radia Szczecin dyrektor Duklanowski mówił o planowanych działaniach oraz o tym jak istotne jest zapobieganie suszy w kontekście środowiskowym oraz gospodarczym.

   - Nasze województwo jest bardzo zróżnicowane. W pasie nadmorskim o suszy słyszymy rzadko, bo opadów jest tam wystarczająco dużo, co pozwala na właściwe utrzymanie wilgotności gleby. Inaczej jest na południu, gdzie np. w powiecie myśliborskim ten problem jest bardzo poważny. To obszary gdzie wody z opadów atmosferycznych jest mało i po kilku kolejnych „suchych” latach zjawisko dotyka głębszych warstw gleby, co przedkłada się na jakość upraw – mówi dyrektor Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

      - Program pilotażowy będzie realizowany na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach. Mamy przygotowanych 146 miejsc, w których na urządzeniach hydrotechnicznych będziemy prowadzić inwestycje modernizacyjne. Pozwoli to na utrzymanie wyższego poziomu wody w Redze oraz jej dopływach. Spiętrzenie spowoduje, że woda pozostanie w rowach melioracyjnych co pozwoli na doprowadzanie jej na pola oraz na magazynowanie ich w miesiącach kiedy opady są zdecydowanie niższe. Naszym celem jest także zwiększenie wilgotności gleby, co nastąpi gdy skuteczniej działać będzie system zatrzymywania wody – mówił na antenie Radia Szczecin Dyrektor Marek Duklanowski. Program odtwarzania retencji korytowej realizowany będzie w całej Polsce w najbliższych latach. – Nie przewidujemy budowy wielkich zbiorników wodnych, stawiamy na odbudowę, przebudowę lub powstawanie niewielkich urządzeń hydrotechnicznych jak jazy czy zastawki – dodaje dyrektor Duklanowski.

 

LINK DO AUDYCJI: https://radioszczecin.pl/276,8617,polsce-grozi-susza-50-lecia