W roku 2019 Wody Polskie wykonywały szeroki zakres prac naprawczych mających na celu niwelowanie szkód powodowanych przez działalność dzikich zwierząt. Usuniętych zostało kilkadziesiąt tam bobrowych. Pracownicy Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych dokonywali także interwencyjnych przeglądów, a następnie naprawy wałów przeciwpowodziowych. 

W 2019 roku Wody Polskie miały pełne ręce roboty

        Na przełomie czerwca i lipca zostały podpisane umowy dotyczące zadania utrzymaniowego pn.: „Usługa kompleksowa - konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie poprzez wykonanie dwukrotnego koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta”. Umowa przewidywała koszenie i konserwacje wałów, a także usuwanie wszelkich szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. W roku 2019 w związku ze wzmożoną działalnością bobrów prace naprawcze wykonano na następujących wałach przeciwpowodziowych:

  • Wał przeciwpowodziowy Łubnica - Gryfino (odcinek Łubnica - Dębce) – NW Gryfino
  • Wał przeciwpowodziowy Trzebież – rz. Karpinka (wał wsteczny lewy nad rz. Karpinką) – NW Szczecin
  • Wał Wyspa Policka – NW Szczecin
  • Wał Sierosław nad rz. Dziwną – NW Świnoujście
  • Wał Ognica – NW Świnoujście
  • Wał Przytór – Łunowo nad rz. Stara Świna – NW Świnoujście
  • Wał Karsibór Wyspa Duża (wał lewy nad rz. Stara Świna) – NW Świnoujście

       Firmy zajmujące się usuwaniem szkód bobrowych w pierwszej kolejności rozbierali istniejącą darninę, usuwali naniesiony przez zwierzęta materiał, a następnie zasypywali nory i przywracali formułę gruntu do stanu sprzed działania zwierząt.

Dlaczego tak ważne jest usuwanie szkód zwierzęcych? To kwestia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

     Prace swoim zasięgiem objęły terytorium wszystkich Nadzorów Wodnych podległych pod Zarząd Zlewni w Szczecinie, tj. NW Gryfino, NW Chojna, NW Myślibórz, NW Szczecin i NW Świnoujście.  


– Usuwanie szkód związanych z działalnością dzikich zwierząt na wałach przeciwpowodziowych to prace związane z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej, obsługą i konserwacją urządzeń melioracji wodnych oraz utrzymaniem odcinków koryt cieków naturalnych w celu zapewnienia ochrony przed powodzią. Zignorowanie wyrw w wałach przeciwpowodziowych mogłoby długotrwale doprowadzić do uszkodzenia struktury wału, co wiązałoby się z dużymi nakładami inwestycyjnymi i zagrożeniem przerwania wału w razie sytuacji powodziowej. Usuwanie tam bobrowych jest działaniem koniecznym ze względu na utrzymanie równego poziomu wody w cieku. Tamy bobrowe generują realne zagrożenie powodziowe – wyjaśnia Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.    

    Wykonywane na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie prace nie stanowią zagrożenia dla zwierząt i są uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

Kanał Marwice przed

Kanał Marwice "przed"

 

Kanał Marwice po

Kanał Marwice "po"

 

Kanał Osinowski przed

Kanał Osinowski "przed"

 

Kanał Osinowski po

Kanał Osinowski "po"

 

Rzeka Bukowa SZCZECIN przed

Rzeka Bukowa "przed"

 

Rzeka Bukowa SZCZECIN po

Rzeka Bukowa "po"

 

Rzeka Wołczkowska Struga przed

Rzeka Wołczkowska Struga "przed"

 

Rzeka Wołczkowska Struga po

Rzeka Wołczkowska Struga "po"

 

Struga Marwicka przed

Struga Marwicka "przed"

 

Struga Marwicka po

Struga Mawicka "po"