Mieszkańcy jeszcze lepiej zabezpieczeni przed powodzią! Podpisano ważne umowy.

- To są zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców naszego województwa. Szczególnie warto zwrócić uwagę na zabezpieczenie zlewni rzeki Iny, która szczególnie w sezonach wiosennych i jesiennych przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, miała tendencję do opuszczania swojego koryta na niektórych odcinkach. Dzisiejsze podpisanie umowy, a następnie realizacja zadań to gwarancja dla mieszkańców, że ich dobytek będzie bezpieczny -  mówi Marek Duklanowski, p.o dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. – Realizacja dwóch zadań dofinansowanych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego planowana jest na rok 2020. W obu przypadkach mówimy o dofinansowaniu na poziomie 85% - dodaje Bogdan Zakrzewski, zastępca dyrektora RZGW Szczecin ds. Ochrony Przeciw Powodzią i Suszą.

    Podpisanie dwóch istotnych dla bezpieczeństwa naszego regionu umów odbyło się 20 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Pierwsze zadanie to „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”. Obejmuje ono odbudowę wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki w km 6+500 – 8+160: - Zadanie pozwoli na zapewnienie wymaganego poziomu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla terenów chronionych przez wał wzdłuż Zalewu Szczecińskiego na terenie gminy Nowe Warpno – mówi Marek Duklanowski, p.o dyrektora RZGW w Szczecinie. Druga część zadania to odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim wraz z przepustem wałowym. Dzięki tej części zadania bezpieczniej będą mogli czuć się mieszkańcy posiadający gospodarstwa nad rzeką Krępą w gminie Stepnica. Wartość obu zadań szacowana jest na 2,7 miliona złotych, 85% pieniędzy pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego WZP 2014-2020.

   Drugie zadanie jest bardziej rozbudowane. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych” ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie miasta Stargard. Przebudowane zostaną istotne fragmenty istniejących wałów przeciwpowodziowych. Prawy brzeg rzeki Iny zostanie zabezpieczony w formie ścianki szczelnej (km 59+098 – 59+113). – W planach jest także budowa pompowni melioracyjnej odprowadzające wody do rzeki Iny, w ramach części zadania wybudowany zostanie betonowy wlot i wylot – mówi Bogdan Zakrzewski, zastępca dyrektora RZGW Szczecin ds. Ochrony Przeciw Powodzią i Suszą.  Zlewnia rzeki Ina to jedna z największych zlewni znajdujących się w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie. Lokalne środowisko o realizację tej inwestycji postulowało już kilka lat temu. Dzięki działalności Wód Polskich i wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego zadanie zostanie zrealizowane. Jego wartość to 19.7 mln złotych, dofinansowanie wynosi również 85%.

    Obie inwestycje będą gotowe do końca 2020 roku.