To będzie niezwykła okazja by poznać plany Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące najbliższych inwestycji. Czekamy także na rozmaite inicjatywy i sugestie odnośnie zaprezentowanych wcześniej planów. Konsultant Wsparcia Technicznego – Sweco - oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zapraszają na spotkanie, które poświęcone będzie omówieniu zaawansowania prac prowadzonych w ramach wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Spotkanie odbędzie się 13 maja 2019 roku w godzinach od 14.00 do 17:00, miejsce spotkania: sala konferencyjna „Nad Wodą” w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, Szczecin. Spotkanie ma charakter otwarty.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz ze Sweco Consulting sp. z o.o.– konsultantem wsparcia technicznego przy realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Organizują spotkanie informacyjne, podczas którego będzie można skonsultować przebieg i harmonogram realizacji zadań planowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zainteresowani poznają również kwestie proceduralne dotyczące wypłaty odszkodowań oraz zasad konsultacji społecznych związanych z realizacją inwestycji. Przedstawione zostaną zasady kwalifikowalności podmiotów jako osób dotkniętych skutkami realizacji projektu, omówiony będzie zakres dokumentacji niezbędnej dla określenia wysokości ewentualnych odszkodowań.

Zadania, które będą realizowane to między innymi poprawa przepływu wód powodziowych z Jeziora Dąbie. Celem zadania jest usprawnienie żeglugi na akwenie, w tym ułatwienie pracy lodołamaczom prowadzącym zimowe akcje lodołamania. Podczas spotkania będzie okazja do rozmowy na temat planów dotyczących budowy nowego mostu kolejowego w dzielnicy Podjuchy oraz o nowej bazie dla lodołamaczy, która również powstanie w prawobrzeżnej części Szczecina.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej „Nad Wodą” w Centrum Żeglarskim przy ul. Przestrzennej 19 w Dąbiu. W poniedziałek 13 maja, od godziny 14 do 17. Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na stronie:
http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/14/spotkanie-informacyjne-dotyczace-zaawansowania-pra/