Wody Polskie od kilku miesięcy zajmują się rozwijaniem edukacji ekologicznej wśród najmłodszych. Lekcje przeprowadzane przez pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbywają się między innymi w przedszkolach i szkołach podstawowych w regionie. Edukacja prowadzona przez Wody cieszy się popularnością nie tylko wśród placówek edukacyjnych. Chęć współpracy z RZGW Szczecin w tym zakresie wyraziła Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wychodzi z inicjatywą edukowania najmłodszych w temacie wody i wszystkiego co z nią związane. Na zajęciach, jakie prowadzą pracownicy RZGW Szczecin, dzieci uczą się o tym czym jest woda, jak wygląda jej obieg w przyrodzie, a także poznają sposoby jej oszczędzania. O przeprowadzonych spotkaniach można przeczytać w prasie, mediach społecznościowych Wód Polskich, a także usłyszeć w radiu. Przedstawiciele placówek edukacyjnych wykazali żywe zainteresowanie zajęciami i wyrażają chęć przeprowadzenia lekcji w ich szkołach. Teraz uczestnicy zajęć będą mogli nauczyć się wielu ważnych rzeczy nie tylko o wodzie, ale też o drogach wodnych w Polsce. Wszystko to dzięki współpracy podjętej z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie.


Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie wydaje komiks edukacyjny pt. „Drogami wodnymi przez Polskę”. W gazetce możemy przeczytać o tym czym są drogi wodne oraz jaką funkcję pełnią znaki żeglugowe. Dowiemy się z niej także jak działa port, czym jest transport morski i dlaczego statek pełen kontenerów nie tonie, a unosi się na wodzie. Wszystkie te informacje przekazane zostały językiem zrozumiałym dla najmłodszych oraz opatrzone kolorowymi ilustracjami.


Dzięki współpracy RZGW Szczecin i PIG komiksy trafią do rąk dzieci w przedszkolach i szkołach już na najbliższych i kolejnych spotkaniach przeprowadzanych przez Wody Polskie.