VIII edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie odbywała się 14 i 15 września. Inauguracja miała miejsce w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Cześć obrad plenarnych przeniosła się do Akademii Morskiej. Wody Polskie były jednym z głównych partnerów wydarzenia. Podczas inauguracji obecny w Szczecinie był Prezes Przemysław Daca oraz Wiceprezes Krzysztof Woś. W debatach wzięli udział przedstawiciele naszej instytucji, w tym Joanna Sasal, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym czy Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. – To wielkie święto gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim i idealna okazja do aktualizacji swojej wiedzy na temat tego, co się dzieje zarówno w kwestiach związanych z żeglugą, portami jak i obszarami związanymi z edukacją morską, technologią czy ochroną środowiska. Kongres został doskonale zorganizowany i na pewno możemy powiedzieć, że był wydarzeniem merytorycznym. Wody Polskie kolejny raz wzięły udział w wydarzeniu, dzieląc się swoją wiedzą i obserwacjami, a także informując uczestników pandeli dyskusyjnych o swojej pracy – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

RELACJA Z INAUGRACJI:

   Kongres Morski rozpoczął Minister Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za gospodarkę morską i gospodarowanie wodami: - Kongres jest swoistą platformą do wymiany informacji i historycznie zapisał się już wielkimi koncepcjami i pomysłami, które weszły w życie. Obecny Kongres będzie kierunkował nas w dwóch zasadniczych tematach. Bezwzględnie musimy kontynuować rozwój polskich portów. To okna na świat, któ®e udowodniły, że w dobie pandemii i spadków gospodarczych. W chwili, gdy załamywała się koniunktura światowa te porty doskonale poradziły sobie z trudną sytuacją. Mieliśmy ogromne obawy jak będzie wyglądać zeszły rok, a magiczna liczba 100 milionów przeładowanych towarów została przekroczona – dodawał Marek Gróbarczyk.

   Miłe słowa usłyszeli podczas inauguracji przedstawiciele Wód Polskich: - Ogromne podziękowania dla Wód Polskich, które realizują w sposób szeroki zadania związane z gospodarowaniem wodami. Mieliśmy podpisanie umowy na remont mostu na Regalicy, co otwiera żeglug śródlądową w województwie zachodniopomorskim. Odrzańska Droga Wodna będzie więc otwierana i perspektywicznie bardzo rozwijana – mówił Minister Gróbarczyk.  Minister wspomniał także o walce z powodziami, suszami czy o inwestycjach infrastrukturalnych i retencyjnych, które prowadzone są przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ale i poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, w tym oddział w Szczecinie.

   List od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytał Poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, a list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki:  - Tym większa to radość, że po rocznej przerwie znów dochodzi do spotkania w szerokim gronie znawców gospodarki morskiej. Wierzę, że dzisiejsze debaty i rozmowy przyczynią się do rozwoju agendy w zakresie gospodarki morskiej i śródlądowej. Wkraczamy w czas wielkich wyzwań, zarówno cywilizacyjnych jak i technologicznych. W takich momentach warto przypomnieć sobie dorobek tych, co o polskie wybrzeże troszczyli się pokolenia przed nami – mówił wojewoda Zbigniew Bogucki, czytając list Premiera Mateusza Morawieckiego.

  Kongres Morski otworzył szeroki panel ekspercki „Rozwój portów odpowiedzią na transportowe wyzwania przyszłości”. Druga debata plenarna nosiła tytuł: „Transport intermodalny kluczem do gospodarczej integracji międzynarodowej na przykładzie inicjatywy Trójmorza i projektu TEN-T”, a trzeci wykład i dyskusja to bardzo aktualny temat „Zielony Ład – gospodarka morska na rzecz klimatu”