Pozwolenia wodnoprawne dla drogi S6 Koszalin-Słupsk wydane. Ważna dla północnej Polski arteria o krok bliżej!


     Wody Polskie wydały pozwolenia wodnoprawne na dwa odcinki drogi S6 Koszalin-Słupsk. Podpisy składane były w czwartek i w piątek. To jedno z największych zadań infrastrukturalnych realizowanych w naszym regionie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Działanie Wód Polskich otwiera kolejny etap w procesie realizacji zadania: - Nie da się poprowadzić tak wielkiej inwestycji bez odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych. Przygotowanie dokumentacji trwało kilka tygodni i była to ciężka, ale efektywna współpraca zarówno naszej instytucji, jak i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mam poczucie, że wspólnie wypracowaliśmy wariant działania, który pozwoli na realizację tego zadania w najlepszej i najbezpieczniejszej dla środowiska formie – mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.

     Pozwolenie wodnoprawne dla tak wielkiej inwestycji jest jednym z kluczowych etapów przed realizacją. Woda z placu budowy musi zostać odpowiednio odprowadzona, bo bez tego niemożliwe będzie wykonanie prac budowlanych. Kolejna sprawa to poprowadzenie nowych urządzeń wodnych tak, by inwestycja po realizacji nie była zalewana przez wody opadowe lub wycieki wód podziemnych. Jak mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie, pozwolenie wodnoprawne to bardzo istotny element uzyskania decyzji o rozpoczęciu inwestycji drogowej.


     - Hydrologia w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg i autostrad, musi być szczególnie brana pod uwagę. To kwestia standardu przygotowywanej inwestycji. Trudno nam sobie wyobrazić nie tylko autostradę czy drogę krajową, ale każdą właściwie obecnie budowaną jezdnię, która będzie zalewana źle odprowadzaną wodą deszczową – wyjaśnia dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. - Naszym zadaniem jest wspólnie z projektantami osiągnięcie ostatecznie takich rozwiązań, które będą z jednej strony bezpieczne dla użytkowników i samej infrastruktury, ale z drugiej też dla środowiska naturalnego. W konsekwencji, dzięki dużej wiedzy specjalistycznej, a także wyjątkowemu doświadczeniu pracowników, udaje nam się ostatecznie tak warunkować budowę ważnych drogowych inwestycji dla mieszkańców regionu, by zachować dbałość o przyrodę – dodaje dyrektor Duklanowski.


     Wody Polskie mają za sobą bardzo intensywną pracę operacyjną i administracyjną, by pozwolenia wodnoprawne dla drogi S6 Koszalin – Słupsk były wydane w oczekiwanym, określonym decyzją środowiskową, terminie. - Pozwolenie wodnoprawne podpisane przez Wody Polskie obejmuje ponad dwa i pół tysiąca usług wodnych i planowanych do wykonania urządzeń. To globalnie jedne z największych decyzji wydanych przez naszą instytucję w ostatnich latach. Każda z dwóch decyzji wiąże się z ogromną ilością pism – to ponad 130 dokumentów najpierw do przygotowania, a następnie do podpisania. Ogółem pracownicy przygotowali kilka tysięcy stron tych ważnych dokumentów. Muszę powiedzieć, że nawet sama waga, łącznie prawie dwadzieścia kilogramów, robiła wrażenie, ale będąc w tej materii w stałym kontakcie z pracownikami i widząc ich zaangażowanie i merytoryczne podejście, wiem, że każdy z ponad sześciuset podpisów, które złożyłem w tym czasie pod dokumentami, to potwierdzenie ciężkiej pracy, która będzie w przyszłości służyła nam wszystkim do szybszego pokonania trasy między Szczecinem a Gdańskiem. Jestem dumny z tego Zespołu! – wyjaśnia Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.


      Decyzje umieszczone zostały na stronach internetowych właściwych starostw i gmin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich. Przed inwestorem teraz kolejny krok w postaci uzyskania pozwolenia na budowę. Dysponując kompletem decyzji administracyjnych GDDKiA w Szczecinie będzie mogła przystąpić do realizacji prac budowlanych.