OBWIESZCZENIE

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Zadania 1A.2 - Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik (nazywany dalej Projektem Planu Zarządzania Środowiskiem).

     Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej dla wszystkich zainteresowanych, przy jednoczesnej rezygnacji z bezpośrednich spotkań otwartych.

Każdy zainteresowany może:

zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 08.12.2020r. do dnia 07.01.2021r. włącznie (20 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ Zadanie 1A.2 POPDOW”,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 175 w godzinach 15.00-16.00

w dniach od dnia 08.12.2020r. do dnia 07.01.2021r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu:
Anna Durka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

     W 20 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 07.01.2021r., w godz. 17:00-19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

   Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1A.2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

    Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (m.in. Kurier Szczeciński, portal wszczecinie.pl) a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

 

 

ANNOUNCEMENT

the following shall be made public:

     The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin (PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin), the Project Implementation Unit for the Odra - Vistula Flood Management Project (PIU) has made available to interested persons and institutions the draft of the ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN for the Contract 1A.2: Flood protection of Gryfino, Ognica, and Piasek village on Odra River. Modernization of Marwicki Polder Stage III - pump station Krajnik (hereinafter referred to as the DRAFT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN).

 

Due to the state of the epidemic emergency in Poland and in the interest of your health safety, the formula of public consultations of the draft document of the EMP has been changed. There will be no meeting open to all interested parties, however the consultations will be conducted in an electronic form using available (safe) electronic communication channels.

Anyone interested may:

read the Draft Environmental Management Plans from 08 December 2020 to 7 January 2021 inclusive (20 working days) via the websites of:

submit comments and requests on the DRAFT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN:

  • in writing to the address of the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin with the note “EMP Contract 1A.2 POPDOW comments”
  • in an electronic form to the e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • by telephone every working day of the publication at +48 607 961 175 between 3.00 p.m. and 4.00 p.m.,

from 08 December 2020 to 7 January 2021 inclusive. The institution competent to consider comments and applications is the PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin (contact person: Ms. Anna Durka, e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

    On the 20th working day of making the document publicly available, i.e. on 7 January 2021, between 5 p.m. and 7 p.m., an electronic consultation meeting in the form of a webinar will be held, open to all interested parties, during which information about the DRAFT ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN will be presented, and it will be possible to ask questions and submit requests.

    In order to take part in the above mentioned webinar, please go to http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, where a direct link to the webinar will be provided in the post dedicated to the consultation meeting of the Draft Environmental Management Plan for the Contract 1A.2. The webinar will be based on the Microsoft Teams program. The link and the "step-by-step" instruction will be placed at the above page at least 10 days before the planned electronic consultation meeting.

     This announcement was made public by an announcement in the local press (e.g. Kurier Szczeciński, website wszczecinie.pl), as well as on the websites of the institutions indicated above.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (F. Decyzja MWZ zezwalająca na czynności podlegające zakazom Piasek.pdf)F. Decyzja MWZ zezwalająca na czynności podlegające zakazom Piasek.pdf 170 kB2020-12-08 11:072020-12-08 11:07
Pobierz plik (EMP Plan_1A.2_draft_document.pdf)EMP Plan_1A.2_draft_document.pdf 1302 kB2020-12-08 11:062020-12-08 11:06
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK 9.pdf)ZAŁĄCZNIK 9.pdf 627 kB2020-12-08 10:552020-12-08 10:55
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK 8.pdf)ZAŁĄCZNIK 8.pdf 883 kB2020-12-08 10:552020-12-08 10:55
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK 7.pdf)ZAŁĄCZNIK 7.pdf 1243 kB2020-12-08 10:552020-12-08 10:55
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK 6.pdf)ZAŁĄCZNIK 6.pdf 1126 kB2020-12-08 10:552020-12-08 10:55
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK 5.pdf)ZAŁĄCZNIK 5.pdf 886 kB2020-12-08 10:552020-12-08 10:55
Pobierz plik (Załącznik 3 Zestawienie krajowych aktów prawnych.pdf)Załącznik 3 Zestawienie krajowych aktów prawnych.pdf 48 kB2020-12-08 10:552020-12-08 10:55
Pobierz plik (Załącznik 2 Plan działań monitoringowych.pdf)Załącznik 2 Plan działań monitoringowych.pdf 394 kB2020-12-08 10:542020-12-08 10:54
Pobierz plik (Załącznik 1 Plan działań łagodzących.pdf)Załącznik 1 Plan działań łagodzących.pdf 284 kB2020-12-08 10:542020-12-08 10:54
Pobierz plik (Plan Zarządzania Środowiskiem 1A.2.pdf)Plan Zarządzania Środowiskiem 1A.2.pdf 1620 kB2020-12-08 10:542020-12-08 10:54
Pobierz plik (L. Uzgodnienie w zakresie usunięcia drzew gmina Cedynia.pdf)L. Uzgodnienie w zakresie usunięcia drzew gmina Cedynia.pdf 40 kB2020-12-08 10:542020-12-08 10:54
Pobierz plik (K. Zgoda na usunięcie drzew gmina Gryfino.pdf)K. Zgoda na usunięcie drzew gmina Gryfino.pdf 838 kB2020-12-08 10:542020-12-08 10:54
Pobierz plik (J. Zawiadomienie RDOŚ w Szczecinie 118 Piasek.pdf)J. Zawiadomienie RDOŚ w Szczecinie 118 Piasek.pdf 95 kB2020-12-08 10:542020-12-08 10:54
Pobierz plik (I. Decyzja MWZ zezwalająca na czynności podlegające zakazom Gryfino.pdf)I. Decyzja MWZ zezwalająca na czynności podlegające zakazom Gryfino.pdf 136 kB2020-12-08 10:542020-12-08 10:54
Pobierz plik (H. Decyzja MWZ zezwalająca na czynności podlegające zakazom Krajnik.pdf)H. Decyzja MWZ zezwalająca na czynności podlegające zakazom Krajnik.pdf 163 kB2020-12-08 10:542020-12-08 10:54
Pobierz plik (G. Decyzja MWZ zezwalająca na czynności podlegające zakazom Ognica.pdf)G. Decyzja MWZ zezwalająca na czynności podlegające zakazom Ognica.pdf 167 kB2020-12-08 10:542020-12-08 10:54
Pobierz plik (E. Decyzja RDOŚ w Szczecinie derogacja Krajnik.pdf)E. Decyzja RDOŚ w Szczecinie derogacja Krajnik.pdf 281 kB2020-12-08 10:542020-12-08 10:54
Pobierz plik (D. Decyzja RDOŚ w Szczecinie derogacja Ognica.pdf)D. Decyzja RDOŚ w Szczecinie derogacja Ognica.pdf 289 kB2020-12-08 10:532020-12-08 10:53
Pobierz plik (C. Decyzja RDOŚ w Szczecinie derogacja Piasek.pdf)C. Decyzja RDOŚ w Szczecinie derogacja Piasek.pdf 311 kB2020-12-08 10:532020-12-08 10:53
Pobierz plik (B. DŚU Ognica wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności.pdf)B. DŚU Ognica wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności.pdf 711 kB2020-12-08 10:532020-12-08 10:53
Pobierz plik (A. Decyzja nr 43_2019 o środowiskowych uwarunkowaniach  Piasek.pdf)A. Decyzja nr 43_2019 o środowiskowych uwarunkowaniach Piasek.pdf 812 kB2020-12-08 10:532020-12-08 10:53
Pobierz plik (L..pdf)L..pdf 47 kB2020-12-08 10:522020-12-08 10:52
Pobierz plik (K..pdf)K..pdf 76 kB2020-12-08 10:522020-12-08 10:52
Pobierz plik (J..pdf)J..pdf 69 kB2020-12-08 10:522020-12-08 10:52
Pobierz plik (I..pdf)I..pdf 80 kB2020-12-08 10:522020-12-08 10:52
Pobierz plik (H..pdf)H..pdf 69 kB2020-12-08 10:522020-12-08 10:52
Pobierz plik (G..pdf)G..pdf 77 kB2020-12-08 10:512020-12-08 10:51
Pobierz plik (F..pdf)F..pdf 72 kB2020-12-08 10:512020-12-08 10:51
Pobierz plik (E..pdf)E..pdf 100 kB2020-12-08 10:512020-12-08 10:51
Pobierz plik (D..pdf)D..pdf 94 kB2020-12-08 10:512020-12-08 10:51
Pobierz plik (C..pdf)C..pdf 103 kB2020-12-08 10:512020-12-08 10:51
Pobierz plik (B..pdf)B..pdf 184 kB2020-12-08 10:512020-12-08 10:51
Pobierz plik (Annex 9.pdf)Annex 9.pdf 684 kB2020-12-08 10:512020-12-08 10:51
Pobierz plik (Annex 8.pdf)Annex 8.pdf 1013 kB2020-12-08 10:512020-12-08 10:51
Pobierz plik (Annex 7.pdf)Annex 7.pdf 1415 kB2020-12-08 10:502020-12-08 10:50
Pobierz plik (Annex 6.pdf)Annex 6.pdf 1156 kB2020-12-08 10:502020-12-08 10:50
Pobierz plik (Annex 5 Maps of the contract location.pdf)Annex 5 Maps of the contract location.pdf 964 kB2020-12-08 10:502020-12-08 10:50
Pobierz plik (Annex 3 List of Polish legal regulations.pdf)Annex 3 List of Polish legal regulations.pdf 7 kB2020-12-08 10:502020-12-08 10:50
Pobierz plik (Annex 2 Plan of monitoring measures.pdf)Annex 2 Plan of monitoring measures.pdf 260 kB2020-12-08 10:502020-12-08 10:50
Pobierz plik (Annex 1 Plan of mitigating measures.pdf)Annex 1 Plan of mitigating measures.pdf 174 kB2020-12-08 10:502020-12-08 10:50
Pobierz plik (A..pdf)A..pdf 181 kB2020-12-08 10:502020-12-08 10:50