Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Zadanie jest współfinansowane przez Fundusz Spójności, środki z pożyczek udzielonych Rządowi Rzeczypospolitej przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz przez Bank Rozwoju Rady Europy BRRE/CEB

Postępowanie prowadzi:

Jednostka Realizująca Projekt RZGW Szczecin

Termin składania ofert - 31 marca 2020 r. godz. 11:00

Miejsce składania ofert:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A; 
70-030 Szczecin, Kancelaria - pokój nr 102, Parter

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 11:15 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, – pokój nr 106.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23926

Wyjaśnienia i modyfikacje dostepne pod powyższym linkiem.

UWAGA - zmiana terminu składania ofert na 17.04.2020 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert godz. 11:15

UWAGA! INFORMACJA DOTYCZĄCA SESJI OTWARCIA OFERT

http://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/796-informacja-dotyczaca-sesji-otwarcia-ofert

UWAGA - zmiana terminu składania ofert na 27.04.2020 r.  do godz 08:00. Otwarcie ofert godz, 11:15

 

link do transmisji z otwarcia

https://meet.lync.com/wodypolskie.gov.pl/justyna.kotowicz/676UQOLG

 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1B4_2.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1B4_2.pdf 434 kB2020-07-06 09:442020-07-06 09:44