Na dnie Odry spoczywa trudna do policzenia ilość wraków – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie namierza je zwykle podczas tzw. trałowania czyli prac mających na celu sprawdzenie dna akwenu w celu potwierdzenia jego drożności. Pracownicy RZGW namierzyli nieznany dotąd wrak na dnie Odry Zachodniej. Za pomocą sonaru przeprowadzono badania z których wynika, że obiekt nie jest zagrożeniem dla żeglugi śródlądowej. Prace wykonywane przez RZGW miały na celu ustalenie wielkości obiektu oraz to czy w przyszłości może być on elementem kłopotliwym dla jednostek pływających poruszających się szlakiem wodnym.


Pomiary sonarowe jest to rodzaj hydrograficznej działalności pomiarowej wykonywanej między innymi na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, stwarzającej możliwość otrzymania informacji obrazowej na temat obecności, położenia oraz cech geometrycznych (kształt, wymiary) obiektów podwodnych mogących stanowić przeszkody i niebezpieczeństwa nawigacyjne lub na temat zmian ukształtowania dna (wystąpienia nieregularności w układzie batymetrycznym) w obszarze poddanym pomiarom. – Celem przeprowadzonych prac było wykonanie pomiarów w celu identyfikacji obiektu podwodnego znajdującego się na dnie granicznego odcinka rzeki Odry Zachodniej. Prace objęte sprawozdaniem zostały zrealizowane na jednostce pomiarowej „Widuchowa” – mówi Stefan Iwicki, Kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW Szczecin.


Prace prowadzone były na początku kwietnia przy stanie wody na poziomie 539 centymetrów. Sonar opuszczany był na trójnogu z burty jednostki pomiarowej. Nad miejscem opuszczania sonaru zainstalowana była antena GPS: - Sonar został opuszczony na dno w 10 pozycjach, w celu przeskanowania dna oraz obiektu z każdej strony. Wysokość zalegania obiektu nad dnem oraz minimalna bezpieczna głębokość nad wrakiem została określona dzięki pomiarom batymetrycznym wykonanym echosondą wielowiązkową. Wykonane badania nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić jaki obiekt zalega na dnie. Do pełnej identyfikacji potrzebna jest podwodna dokumentacja foto/wideo uzyskana z badań wykonanych przez płetwonurka lub pojazd podwodny ROV. Wykryty wrak nie stwarza żadnego zagrożenia dla jednostek uprawiających żeglugę na Odrze Zachodniej jednak może stanowić wartość historyczną – dodaje Stefan Iwicki, kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW Szczecin.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi regularne kontrole dna Odry oraz administrowanych przez siebie akwenów i cieków.