ZJAWISKA LODOWE:

                                                                                                                                    Komunikaty lodowe 2021 r. (Archiwum)

Komunikaty lodowe 2022 r.:

___________________________________________________________________________________________________________

K O M U N I K A T   L O D O W Y nr 01 z dnia XX.XX.2022