Nazwa zadania: „Usługa wykonania pilnych prac utrzymaniowych na rzece Krzekna i Kanale Babińskim na obszarze działania Zarządu Zlewni w Stargardzie” w części zamówienia

obiekt nr 1  „ Rzeka Krzekna – pilne prace utrzymaniowe  w km 0+000 - 5+800”

obiekt nr 2 „Kanał Babiński – pilne prace utrzymaniowe w km 0+000 - 6+230”

Termin składania ofert: do godziny 1000 dnia 13.11.2020 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej:    https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r3514,quotUsluga-wykonania-pilnych-prac-utrzymaniowych-na-rzece-Krzekna-i-Kanale-Babin.html?sid=5f087d19d7f4c0f54d29c4b5bfa4b700

W Zapytaniu Ofertowym opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.