Nazwa zadania: „Pilne prace utrzymaniowe: rz. Ina i Kanał Sicko na obszarze działania Zarządu Zlewni w Stargardzie”.

Termin składania ofert: do godziny 1100 dnia 26.10.2020 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r2970,Pilne-prace-utrzymaniowe-rz-Ina-i-Kanal-Sicko-na-obszarze-dzialania-Zarzadu-Zlew.html

W Zapytaniu Ofertowym opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.