Nazwa zadania: „Pilne prace naprawcze na stacjach pomp na obszarze działania Zarządu Zlewni w Stargardzie – NW w Goleniowie”.

Termin składania ofert: do godziny 1200 dnia 26.10.2020 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r2981,Pilne-prace-naprawcze-na-stacjach-pomp-na-obszarze-dzialania-Zarzadu-Zlewni-w-St.html

W Zapytaniu Ofertowym opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.