Nazwa zadania: „Pilne prace utrzymaniowe na wałach przeciwpowodziowych (naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta) na obszarze działania Zarządu Zlewni w Stargardzie”

Termin składania ofert: do godziny 1000 dnia 26.10.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r2826,Pilne-prace-utrzymaniowe-na-walach-przeciwpowodziowych-naprawy-szkod-wyrzadzonyc.html

W Zapytaniu Ofertowym opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.