Nazwa zadania: „Wykonanie ekspertyzy budowlanej zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2014 roku pn.: Zwiększenie retencji wodnej w dorzeczu rzeki Małej Iny – przebudowa istniejących zbiorników wodnych w Pełczycach w km 13+481 – 14+237”.
Termin składania ofert: do godziny 1200 dnia 20.08.2020 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej:  https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1201,Wykonanie-ekspertyzy-budowlanej-zadania-inwestycyjnego-zrealizowanego-w-2014-rok.html

W Zapytaniu Ofertowym opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.