Nazwa zadania: „Usunięcie awarii i pilna naprawa uszkodzonej linii 15 kV zasilającej stację pomp Żarnowo-Śmięć II”

Termin składania ofert: do godziny 1300 dnia 10.05.2022 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12128,Usuniecie-awarii-i-pilna-naprawa-uszkodzonej-linii-15-kV-zasilajacej-stacje-pomp.html

W Zapytaniu Ofertowym opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.