Nazwa zadania: „Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych PGW WP Zarządu Zlewni w Stargardzie”

Termin składania ofert: do godziny 1000 dnia 18.10.2021 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9661,Okresowa-kontrola-stanu-technicznego-i-przydatnosci-do-uzytkowania-wybranych-bud.html

W Zapytaniu Ofertowym opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.