Aktualizacja opracowanej w roku 2015 dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300, do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych, pozyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń opinii, uzgodnień, warunków i decyzji.

Termin składania ofert: do godziny 1000 dnia 27.07.2021 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7811,Aktualizacja-opracowanej-w-roku-2015-dokumentacji-projektowej-zadania-inwestycyj.html

W Ogłoszeniu opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.