Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego w wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo. Wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Stargardzie, cz. 1 Nadzór Wodny w Choszcznie.

Termin składania ofert: do godziny 900 dnia 05.05.2021 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r5413,Przetarg-publiczny-na-sprzedaz-surowca-drzewnego-Nadzor-Wodny-w-Choszcznie.html?sid=0550e1c368c5266e9c7ef1f7c51a7b8c

W Ogłoszeniu opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.