Nazwa zadania: „Usługa wykonania pilnych prac utrzymaniowych na rzece Płonia (wycinka, podcięcie, zabezpieczenie drzew) na obszarze działania Zarządu Zlewni w Stargardzie”

Termin składania ofert: do godziny 1000 dnia 08.12.2020 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4212,Usluga-wykonania-pilnych-prac-utrzymaniowych-na-rzece-Plonia-wycinka-podciecie-z.html

W Zapytaniu Ofertowym opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.