Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Koszalinie zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego pn.:

„Opracowanie dokumentacji – aktualizacja istniejącej „Instrukcji gospodarowania wodą” dla zapory przeciwpowodziowej i zbiornika wodnego na rzece Wogra w km 8+520 w Połczynie-Zdroju wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej przedmiotową instrukcję oraz opracowanie operatu wodnoprawnego na energetyczne wykorzystanie wód rzeki Wogry w przekroju zapory czołowej w km 8+520 z uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego”.

Termin składania ofert do dnia 30.03.2020r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert: PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin

Dokumentację do zapytania umieszczono poniżej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (unieważnienie.pdf)unieważnienie.pdf 202 kB2020-04-02 13:282020-04-02 13:28
Pobierz plik (OPZ instrukcja i operat.doc)OPZ instrukcja i operat.doc 79 kB2020-03-17 12:312020-03-17 12:31
Pobierz plik (Formularz karty gwarancyjnej.doc)Formularz karty gwarancyjnej.doc 51 kB2020-03-17 12:282020-03-17 12:28
Pobierz plik (Zał. nr 2 Wzór umowy.doc)Zał. nr 2 Wzór umowy.doc 105 kB2020-03-17 12:282020-03-17 12:28
Pobierz plik (Załą…cznik nr a - Oś›wiadczenie  Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx)Załą…cznik nr a - Oś›wiadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx 16 kB2020-03-17 12:282020-03-17 12:28
Pobierz plik (Załacznik nr 1- wzór formularza ofertowego.docx)Załacznik nr 1- wzór formularza ofertowego.docx 19 kB2020-03-17 12:282020-03-17 12:28
Pobierz plik (zapytanie.pdf)zapytanie 430 kB2020-03-17 12:262020-03-17 12:26