Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Koszalinie zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowegopn:

Wykonanie okresowej-pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych stale i okresowo piętrzących na terenie działania NW Sławno

Termin składania ofert do 09.12.2019r. do godziny 12:00

Miejsce składania ofert: PGW WP Nadzór Wodny w Sławnie, ul. Polanowska 45C, 76-100 Sławno

Dokumentację zapytania ofertowego zamieszczono na stronie pod ponizszym linkiem :

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/22451