Zapytanie ofertowe pn.

Aktualizacja oszacowania kosztów ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 123 – zbiornik międzymorenowy Stargard – Goleniów

Ogłoszono na platformie zakupowej

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/7,Zapytania-ofertowe-i-konkursy.html