1. Zamawiający, Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

          „Wykonanie przeglądu klasowego wraz z remontem barki RZGW 5 należącej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie”

link do dokumentacji:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/22459