Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

"Dostawa 26 szt. zestawów solarnych podświetlenia tablic znaków nawigacyjnych  w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. ”Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi”
 
Ofertę należy złożyć do dnia 13.11.2019 roku, do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin – pokój nr 125