Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 11.09.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2020 r. o godz. 12:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, w Sali Konferencyjnej – pokój nr 106, parter

 

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

 

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Dostęp do URL (https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1607,Dostawy-zwiazane-z-utrzymaniem-taboru-plywajacego-na-terenie-RZGW-w-Szczecinie.html)Link do dokumentacji postępowania 0 kB2020-09-02 19:252020-09-02 19:25