Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 17.09.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2020 r. o godz. 11:00 

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem

 

 

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Dostęp do URL (https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r1572,Wykonanie-robot-budowlano-montazowych-na-zadaniu-pn-Doble-modernizacja-jazu-na-k.html)Link do dokumentacji postępowania 0 kB2020-09-01 21:582020-09-01 21:58