Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1545,Dostawe-i-montaz-urzadzen-do-monitoringu-wedrowek-ryb-na-dwoch-przeplawkach-na-r.html

UWAGA - termin składania ofert: 29.10.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastapi 29.10.2020r. o godz. 11:00