Kontrakt 1B.3/1 „Etap I – Baza postojowo-cumownicza dla jednostek lodołamaczy”. Zamawiający przewiduje finansowanie zamówienia ze środków budżetu państwa, ze środków z pożyczek udzielonych Rządowi Rzeczpospolitej przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) oraz przez Bank Rozwoju Rady Europy (CEB).

Publiczne otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie.

Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1352,Kontrakt-1B31-Etap-I-Baza-postojowo-cumownicza-dla-jednostek-lodolamaczy.html

UWAGA - zmiana terminu składania ofert.

Nowy wyznaczony termin składania ofert: 16.11.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastapi: 16.11.2020r. o godz. 10:30