Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Termin składania ofert -  10.02.2020 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin

Kancelaria - pokój nr 102, parter.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2020 r. o godz. 11:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, – pokój nr 106.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23379

 

UWAGA-WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TRESCI SIWZ W LINKU POWYŻEJ

Wyznacza się nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert -  17.02.2020 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert -  17.02.2020 r. godz. 11:00

UWAGA 2 - WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TRESCI SIWZ W LINKU POWYŻEJ

Wyznacza się nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert -  28.02.2020 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert -  28.02.2020 r. godz. 11:00

 

UWAGA 3 - WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TRESCI SIWZ W LINKU POWYŻEJ

Wyznacza się nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert -  06.03.2020 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert -  06.03.2020 r. godz. 11:00

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zawiadomienie o wyborze 03.06.2020.pdf)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 186 kB2020-06-03 16:322020-06-03 16:32