Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Usługi mycia i sprzątania samochodów służbowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie" 

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Termin składania ofert - 08.08.2019 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A; 
70-030 Szczecin, Wydział Zamówień Publicznych - pokój nr 129

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2019 r. o godz. 10:30 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, – pokój nr 106.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19738

Informacja o uniewaźnieniu postępowania z dnia 08.08.2019 r. w linku powyżej