Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zmiana terminu składania ofert:

  • Termin składania ofert
    27.04.2021 10:00
  •  
  • Termin otwarcia ofert
    27.04.2021 12:00

Link do dokumentacji postępowania: 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5245,Usuniecie-nieprawidlowosci-wystepujacych-na-jazie-zlokalizowanym-na-rzece-Uniesc.html