Przedmiotem przetargu jest surowiec drzewny pozyskany w wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310, z późn. zm.) z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których PGW Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie składowany w lokalizacji:

I. NW w Pyrzycach -  przepompownia Giżyn;

II. NW w Pyrzycach -  plac przy Gospodarstwie Rolnym Łozice.

 

Poniżej link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4777,Przetarg-publiczny-na-sprzedaz-surowca-drzewnego.html