Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 31.12.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2020 r. o godz. 11:00

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

Zmiana 

Termin składania ofert - 29.01.2021 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r. o godz. 11:00

 

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Dostęp do URL (https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4327,Usluga-polegajaca-na-zapewnieniu-dostepu-do-sieci-internetowej-oraz-lacznosci-ce.html)Link do dokumentacji postępowania 0 kB2020-12-18 23:002020-12-18 23:00