logo pgw wp mini

     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 6000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Wydziale Zarządzania Środowiskiem

 

Miejsce pracy: Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13a

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • prowadzenie spraw w zakresie opiniowania potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • wydawanie deklaracji zgodności z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód,
 • udział w procesie aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
 • koordynacja i prowadzenie postepowań dotyczących ocen wodnoprawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z obszarami Natura 2000 zależnymi od wód,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi i instytucjami krajowymi,
 • prowadzenie korespondencji i udzielanie wyjaśnień,
 • przetwarzanie otrzymywanych danych oraz praca w środowisku GIS.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu: Inżynieria Środowiska  wód i gruntów, urządzeń sanitarnych / Gospodarka Wodna/ Ochrona środowiska/ Rolnictwo/ Budownictwo Wodne/ lub kierunków pokrewnych,
 • znajomość oprogramowania GIS oraz MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz dobra organizacja pracy, również pod presją czasu,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • mile widziana wiedza z zakresu: ochrony środowiska, hodowli zwierząt, nawożenia, przechowywania nawozów, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i ściekowej, hydrologii, hydrotechniki oraz znajomość ustaw: prawo wodne - kodeks postępowania administracyjnego
  - o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Prawo ochrony środowiska
  – o nawozach i nawożeniu oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w nowej na rynku, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystania z karty multisport.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.01.2020 r.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

lub pocztą albo złóż dokumenty osobiście w  kancelarii Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z dopiskiem: „Praca Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem "

zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 28.02.2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.