W dniach 29-30 czerwca w Szczecinie odbył się 9 Międzynarodowy Kongres Morski.

Nadzór merytoryczny i Patronat honorowy nad Kongresem sprawowało tradycyjnie Ministerstwo Infrastruktury.

W programie tegorocznego Kongresu były poruszane bardzo ważkie tematy dla tej gałęzi gospodarki: m.in. kwestie rozwoju projektów infrastrukturalnych związanych z dostępem do portów morskich, od strony morza i lądu. Odbyły się dyskusje o przemyśle stoczniowym, offshore, śródlądowych drogach wodnych, połączeniach drogowych i kolejowych stanowiących integralną część europejskich korytarzy transportowych.

W tematycznych panelach poświęconych żegludze śródlądowej brali udział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś.

 

Międzynarodowy Kongres Morski od lat stanowi ważną częścią debaty o odbudowie żeglugi morskiej i śródlądowej. To również eksperckie forum rozmów o realizowanej przez rząd strategii odbudowy Odrzańskiej Drogi Wodnej i Drogi Wodnej Wisły, które poprzez ONZ-towską Konwencję AGN wprowadzono do systemu dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu. Wody Polskie posiadają również własne załogi i flotę, które dbają m.in. o znakowanie szlaków, usuwanie przeszkód, oczyszczanie akwenów i prowadzenie akcji lodołamania w okresie zimowym. Flota Wód Polskich zasilana jest w nowe specjalistyczne jednostki, jak łodzie inspekcyjne czy lodołamacze. Inwestujemy również w rozwój śródlądowych dróg wodnych, podnosząc parametry żeglugowe szlaków wodnych oraz dbając o komfort i bezpieczeństwo pracy załóg statków.

Pierwszego dnia, w panelu „Rewizja sieci TEN-T gwarancją stabilności i ciągłości strategii transportowej Europy” głos zabrał Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, który mówił o potrzebie dostosowania parametrów dróg wodnych na potrzeby portów morskich, co przełoży się na poprawę logistyki i rozwój gospodarczy kraju.

- Każdy duży port morski powinien mieć zapewniony dostęp do lądu śródlądowymi drogami wodnymi. W Polsce porty w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni są bardzo zainteresowane dostosowaniem szlaków wodnych do potrzeb żeglugi śródlądowej i zabiegają o poprawę parametrów żeglugowych istniejących dróg wodnych. Porty opracowały studia wykonalności rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej i Drogi Wodnej Wisły, które odkupiliśmy i przekazaliśmy Ministerstwu Infrastruktury które pracuje nad strategią rozwoju dróg wodnych. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, Wody Polskie są inwestorem, który realizuje potem te plany – powiedział Prezes Daca.

kongres

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca na Międzynarodowym Kongresie Morskim. Fot. Wody Polskie

Prezes Wód Polskich mówił również o prowadzonych inwestycjach żeglugowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej i Wiśle

- Realizujemy polsko-niemiecką umowę dotyczącą przywrócenia III klasy żeglowności na Odrze dla celów bezpieczeństwa lodołamania i poprawy parametrów dla żeglugi śródlądowej. Zmodernizowaliśmy wszystkie śluzy na Kanale Gliwickim, dzięki czemu może być w pełni wykorzystywany transportowo. Dokończyliśmy budowę stopnia wodnego w Malczycach, a także przygotowujemy decyzje na budowę kolejnych stopni w Lubiążu i Ścinawie. Remontujemy też istniejąca infrastrukturę. Na dolnej Wiśle skupiamy się przede wszystkim na odbudowie urządzeń regulacyjnych, co jest szczególne ważne w kontekście planów samorządu budowy węzła transportowego w Solcu Kujawskim. Projektujemy też stopień wodny w Siarzewie, który – miejmy nadzieję – podważy funkcjonujące stereotypy i pokaże, że nowoczesna hydrotechnika jest przyjazna środowisku. Widzimy coraz większe zainteresowanie śródlądowym transportem wodnym wśród przedsiębiorców, dlatego jesteśmy gotowi, by wykonywać zaplanowane strategiczne inwestycje – dodał Przemysław Daca.

W panelu 30 czerwca pn. "Znaczenie modernizacji śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju portów morskich" wziął udział Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś.

- Realizujemy nasze inwestycje z myślą także poprawy warunków żeglugi śródlądowej na rzekach. Przy czym istotnym powodem podjęcia w ogóle tych działań jest aspekt przeciwpowodziowy. Całość Odry, w tym graniczny odcinek jest dzisiaj jednym wielkim placem budowy, niedawno skończyliśmy jedne inwestycje, a już dzisiaj mamy wykonawców na kolejnych. Aktualnie pracujemy i na odcinku Odry swobodnie płynącej, jak i na granicznym jej odcinku. Prace finansowane w dużej mierze ze środków pożyczki z Banku Światowego zakończą się w grudniu 2023 roku.

Krzysztof Woś mówił również o inwestycjach Wód Polskich na Wiśle. Powiedział, że na dolnym odcinku Wisły w ramach projektu żuławskiego przeprowadzane są prace dla celów transportowych i przeciwpowodziowych, a także że trwa proces pozyskiwania decyzji administracyjnych dla budowy Stopnia Wodnego Siarzewo. Wiceprezes Woś podkreślił również niespotykaną dotąd skalę inwestycji w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Kongres Morski  to  miejsce eksperckich dyskusji związanych z bezpieczeństwem energetycznym, logistyką, ubezpieczeniami, digitalizacją w branży morskiej. Nie zabrakło prezentacji i rozmów dotyczących edukacji morskiej, zagadnień finansowych, legislacyjnych, prawnych, czy związanych z ochroną środowiska.

 

Natalia Chodań

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW w Szczecinie